studio 1/2, is a space located in St. Haugen, Oslo, where we work and present experimental, contemporary crafts and  contemporary art. This space is an artist-run showroom, project space and studio, with a gallery in the front, a studio and workspace in the back and a half top floor for secret activities. In the future we strive to convert this, newly acquired space, into an artistic playground for both ourselves and other like minded. Studio 1/2 is consisting of Jim Darbu (ceramics), Sigrid Espelien (ceramics) and Ole Fredrik Hvidsten (illustration). 

studio 1/2, er et arbeidsfelleskap lokalisert på St. Haugen, Oslo, og et sted for å vise fram kunst og eksperimentelt kunsthåndverk. Vi er et kunstnerdrevet visningsrom/prosjektrom og arbeidsfelleskap med galleri i front, arbeidsrom bak og en halv toppetasje for hemmeligstemplet aktivitet. I fremtiden streber vi etter å konvertere dette, nylig anskaffede rommet, om til en kunstnerisk lekeplass for oss selv og likesinnede. Arbeidsfelleskapet består av Jim Darbu (keramikk), Sigrid Espelien (keramikk) and Ole Fredrik Hvidsten (illustration). 

2020 - støttet av Norske Kunsthåndverkere Kunstnerdrevne salgs- og visningssteder

Submit
Thank you!
Back to Top